Hỗ trợ kinh doanh
0918 878 239
Hỗ trợ dự án
0903 855 763

CPU S7-300 Siemens

Mã:
Giá: 0 VNĐ
Số lượng:

Mô tả ngắn:

- Bảo hành 2 năm - bảo trì trọn đời

- Giao hàng nhanh trong 24h

- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Hãy gọi 0909 910 968

 

Mã số đặt hàng

Mô tả thiết bị

Xuất sứ

 

6ES7312-1AE14-0AB0

 

 

SIMATIC S7-300, CPU 312_CPU WITH MPI INTERFACE,_INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY_32 KBYTE WORKING MEMORY,_MICRO MEMORY CARD NECESSARY

 

DE

 

6ES7312-5BF04-0AB0

 

 

SIMATIC S7-300, CPU 312C_COMPACT CPU WITH MPI,_10 DI/6 DO,_

2 FAST COUNTERS (10 KHZ),_INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY,_

64 KBYTE WORKING MEMORY,_FRONT CONNECTOR (1 X 40PIN) AND_

MICRO MEMORY CARD REQUIRED

 

DE

 

6ES7313-5BG04-0AB0

 

 

SIMATIC S7-300, CPU 313C,_COMPACT CPU WITH MPI,_24 DI/16 DO, 4AI, 2AO 1 PT100,_3 FAST COUNTERS (30 KHZ),_INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY,_128 KBYTE WORKING MEMORY,_FRONT CONNECTOR (2 X 40PIN) AND_MICRO MEMORY CARD REQUIRED

 

DE

 

6ES7313-6BG04-0AB0

 

 

SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 PTP_COMPACT CPU WITH MPI,_16 DI/16 DO,_

3 FAST COUNTERS (30 KHZ),_INTEGRATED INTERFACE RS485,_

INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY,_128 KBYTE WORKING MEMORY,_

FRONT CONNECTOR (1 X 40PIN) AND_MICRO MEMORY CARD REQUIRED

 

DE

 

6ES7313-6CG04-0AB0

 

 

SIMATIC S7-300, CPU 313C-2DP_COMPACT CPU WITH MPI,_16 DI/16 DO,_

3 FAST COUNTERS (30 KHZ),_INTEGRATED DP INTERFACE,_

INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY,_128 KBYTE WORKING MEMORY,_

FRONT CONNECTOR (1 X 40PIN) AND_MICRO MEMORY CARD REQUIRED

 

 

DE

 

6ES7314-1AG14-0AB0

 

 

SIMATIC S7-300, CPU 314_CPU WITH MPI INTERFACE,_INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY,_128 KBYTE WORKING MEMORY,_

MICRO MEMORY CARD NECESSARY

 

DE

 

6ES7314-6BH04-0AB0

 

SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 PTP_COMPACT CPU WITH MPI,_24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100,_4 FAST COUNTERS (60 KHZ),_INTEGRATED INTERFACE RS485,_INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY,_192 KBYTE WORKING MEMORY,_FRONT CONNECTOR (2 X 40PIN) AND_

MICRO MEMORY CARD REQUIRED

 

DE

 

6ES7314-6CH04-0AB0

 

 

SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP_COMPACT CPU WITH MPI,_24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100,_4 FAST COUNTERS (60 KHZ),_INTEGRATED DP INTERFACE,_INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY,_

192 KBYTE WORKING MEMORY,_FRONT CONNECTOR (2 X 40PIN) AND_

MICRO MEMORY CARD REQUIRED

 

DE

 

6ES7314-6EH04-0AB0

 

SIMATIC S7-300, CPU 314C-2PN/DP_COMPACT CPU WITH_192 KBYTE WORKING MEMORY,_24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100,_4 FAST COUNTERS (60 KHZ),_1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S,_2. INTERFACE ETHERNET PROFINET,_WITH 2 PORT SWITCH,_INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY,_FRONT CONNECTOR (2 X 40PIN) AND_MICRO MEMORY CARD REQUIRED

 

DE

 

6ES7315-2AH14-0AB0

 

 

SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP_CPU WITH MPI INTERFACE_INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY_256 KBYTE WORKING MEMORY_

2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE_MICRO MEMORY CARD NECESSARY

 

DE

 

6ES7315-2EH14-0AB0

 

SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP,_CENTRAL PROCESSING UNIT WITH_

384 KBYTE WORKING MEMORY,_1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S,_

2. INTERFACE ETHERNET PROFINET,_WITH 2 PORT SWITCH,_

MICRO MEMORY CARD NECESSARY

 

 

DE

 

6ES7315-2FJ14-0AB0

 

 

SIMATIC S7-300 CPU315F-2 PN/DP,_CENTRAL PROCESSING UNIT WITH_

512 KBYTE WORKING MEMORY,_1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S,_

2. INTERFACE ETHERNET PROFINET,_WITH 2 PORT SWITCH,_

MICRO MEMORY CARD NECESSARY

 

DE

 

6ES7315-6FF04-0AB0

 

 

SIMATIC S7-300, CPU 315F-2DP_FAILSAFE CPU WITH MPI INTERFACE_

INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY,_384 KB WORKING MEMORY,_

40MM WIDE,_2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE_MICRO MEMORY CARD REQUIRED

 

DE

 

6ES7315-6TH13-0AB0

 

 

SIMATIC S7-300, CPU 315T-2 DP,_CENTRAL PROCESSING UNIT FOR_

PLC AND TECHNOLOGY_256 KBYTE WORKING MEMORY,_1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S_2. INTERFACE DP(DRIVE),_INTEGRATED I/O FOR TECHNOLOGY_

 

 

DE

 

6ES7315-7TJ10-0AB0

 

 

SIMATIC S7-300,_CPU 315T-3 PN/DP,_CENTRAL PROCESSING UNIT FOR_

PLC AND TECHNOLOGY,_384 KBYTE WORKING MEMORY,_1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S,_2. INTERFACE DP(DRIVE),_ 3. INTERFACE ETHERNET PROFINET_

 

DE

 

6ES7317-2AK14-0AB0

 

 

SIMATIC S7-300, CPU317-2 DP,_

CENTRAL PROCESSING UNIT WITH_1 MBYTE WORKING MEMORY,_

1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S,_2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE,_

MICRO MEMORY CARD NECESSARY

 

DE

 

6ES7317-2EK14-0AB0

 

 

SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP,_CENTRAL PROCESSING UNIT WITH_

1 MB WORKING MEMORY,_1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S,_

2. INTERFACE ETHERNET PROFINET,_WITH 2 PORT SWITCH,_

MICRO MEMORY CARD NECESSARY

 

DE

 

6ES7317-6FF04-0AB0

 

 

SIMATIC S7-300, CPU 317F-2DP,_CENTRAL PROCESSING UNIT WITH_

1.5 MBYTE WORKING MEMORY,_1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S,_

2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE,_MICRO MEMORY CARD NECESSARY_

FOR USE WITH SOFTWARE OPTION_S7 DISTRIBUTED SAFETY_

V5.2 SP1 AND HIGHER

 

DE

 

6ES7317-6TK13-0AB0

 

 

SIMATIC S7-300, CPU 317T-2 DP,_CENTRAL PROCESSING UNIT FOR_

PLC AND TECHNOLOGY_1024 KBYTE WORKING MEMORY,_1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S_2. INTERFACE DP(DRIVE),_INTEGRATED I/O FOR TECHNOLOGY_FRONT CONNECTOR (1 X 40PIN) AND_

MICRO MEMORY CARD MIN. 8 MB_NECESSARY

 

DE

 

6ES7318-3EL01-0AB0

 

 

SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP,_CENTRAL PROCESSING UNIT WITH_

2 MBYTE WORKING MEMORY,_1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S,_

2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE,_3. INTERFACE ETHERNET PROFINET,_

WITH 2 PORT SWITCH,_MICRO MEMORY CARD NECESSARY

 

DE

 

6ES7318-3FL01-0AB0

 

 

SIMATIC S7-300 CPU319F-3 PN/DP,_CENTRAL PROCESSING UNIT WITH_

2.5 MBYTE WORKING MEMORY,_1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S,_

2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE,_3. INTERFACE ETHERNET PROFINET,_

WITH 2 PORT SWITCH,_MICRO MEMORY CARD NECESSARY

 

DE